ОДЕКУ

 Офіційна назва: Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ)

Офіційна назва англійською мовою: Odessa State Environmental University

Поштова адреса: 65016, Україна, Одеса, вул. Львівська 15

Телефон: + 38 0482 326 735 (ректор),

                  + 38 0482 326 764, + 38 0482 326 757 (приймальна комісія)

Факс: +38 0482 326 764

Інтернет–сторінка: www.odeku.edu.ua

 

РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ

Сергій Миколайович Степаненко

доктор фізико-математичних наук, професор

E-mail: rector@odeku.edu.ua

Телефон: + 38 0482 326 735

 

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

Начальник відділу: Олег Віталійович Шаблій

Телефон:  + 38 048 785 2720 

E-mail: foreign-relation@odeku.edu.ua;

     foreign-relations@osenu.org.ua

 

ВІДДІЛ ПО РОБОТІ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

Начальник відділу: Алла Аркадіївна Воронежцева

Телефон: +38 0482 427 764

E-mail: foreign3@odeku.edu.ua

Шановний відвідувач!

Одеський державний екологічний університет має славетну історію, що починається з травня 1932 року. За цей час університет став унікальним вищим навчальним закладом, який надає якісну вищу освіту за міжнародними стандартами за вкрай актуальними спеціальностями, пов’язаними з охороною, моніторингом та прогнозуванням стану навколишнього природного середовища. Наша місія – змінити світогляд нашого суспільства та залишити нащадкам природу, в якій комфортно жити. Приєднуйтесь до нашої роботи!

З повагою,

С.М. Степаненко

Одеський державний екологічний університет є державним вищим навчальним закладом, який забезпечує інноваційну вищу та післядипломну освіту, сприяє розвитку суспільства і особистості шляхом гармонізації відносин людства та природи, ключовим національним освітньо-науковим центром з підготовки фахівців в галузі екології, гідрометеорології, менеджменту, комп’ютерних наук та водних біоресурсів.

Університет створений у 1932 році як Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут. З 1944 р. був переведений до Одеси і з тих пір носив назву Одеський гідрометеорологічний інститут (ОГМІ). 9 серпня 2001 р. ОГМІ перетворений на Одеський державний екологічний університет.

На базі ОДЕКУ проходять засідання підкомісії з екології Науково-методичної комісії №7 (біологія, природничі науки та математика) сектору вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України.

Підготовка іноземних фахівців у ВНЗ ведеться з 1957 року. З цього часу університетом було підготовлено більше 1600 фахівців із більш ніж 70 країн світу, серед них близько 150 кандидатів і докторів наук. Серед іноземних випускників, якими особливо пишається університет, є видатні науковці світового масштабу. Серед них двоє випускників ОДЕКУ, Аліун Н-Діай та О.Д. Сиротенко, які стали лауреатами Нобелівської премії миру (2007) у складі Міжурядової комісії зі зміни клімату (IPCC).

В ОДЕКУ діє як денна, так і дистанційна форми навчання. Центр післядипломної освіти Університету пропонує 35 програм коротко- та середньострокових курсів (від 30 до 150 академічних годин) для підвищення кваліфікації спеціалістів з різних регіональних організацій та служб, бізнес-структур, інших університетів та територіальних громад.

Перший проректор (Проректор з навчальної роботи):

Микола Георгійович Сербов

E-mail: serbov@odeku.edu.ua

Телефон: +38 0482  326 764

 

Проректор з наукової роботи:

Юрій Степанович Тучковенко

E-mail: science@odeku.edu.ua

Телефон:  +38 0482  357 371

 

Проректор з навчально-методичної роботи:

Валерій Миколайович Хохлов

E-mail: metod1@odeku.edu.ua

Телефон: +38 0482 326 762

 

Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку університету:

Марія Антонівна Крачковська

E-mail: social@odeku.edu.ua

Телефон: +38 0482 427 766

ОДЕКУ є потужним освітнім та науково-дослідним центром, який складається з гідрометеорологічного інституту, трьох факультетів денної форми навчання – природоохоронного факультету, еколого-економічного факультету та факультету комп’ютерних наук, факультету магістерської та аспірантської підготовки, навчально-консультаційного центру заочної освіти, факультету підвищення кваліфікації, підготовчого відділення, відділу міжнародних зв’язків, відділу по роботі з іноземними студентами, Херсонського та Харківського гідрометеорологічних технікумів, південної гілки державного інституту перепідготовки спеціалістів Міністерства екології та природних ресурсів, науково-дослідних лабораторій з проблем Антарктики, забруднення атмосферного повітря, ядерної та радіаційної безпеки, фізики складних систем та довкілля, які забезпечують підготовку спеціалістів в шести основних галузях.

Кількість викладачів:

а) 222 штатних співробітників;

б) 58 співробітників за сумісництвом;

с) поточна кількість докторів наук складає 31, а кандидатів наук – 125

Природохоронний факультет

Забезпечує підготовку науковців, інспекторів для організацій та закладів, залучених до галузі екологічного контролю, діяльності науково-дослідницьких центрів, промислових підприємств, регіональних відділів екологічного контролю та регіональних урядів. На факультеті студенти отримують такі спеціалізації як управління екологічною безпекою, екологія рекреаційного та курортного господарства, гідроекологія, радіоекологія, агроекологія, екологія рибного господарства.

Телефон: +38 0482 425 718

Еколого-економічний факультет

Забезпечує підготовку працівників для юридичних та економічних відділів організацій, залучених до розвитку та планування діяльності в області екологічного моніторингу та контролю, збалансованого природокористування. Державних регіональних відділів екологічної безпеки, екологічної інспектури так само як експертів в природоохоронній діяльності для підприємств в обох секторах національної економіки – приватному та державному.

Студенти отримують такі спеціалізації як прирокордонний екологічний контроль, екологічний аудит, екологічне право, економіка природокористування.

Телефон +38 048 785 2718

Гідрометеорологічний інститут

Підготовка спеціалістів здійснюється в області метеорології, агрометеорології, гідрології, океанології, гідрографії.

В межах метеорології мають місце такі спеціалізації, як синоптична метеорологія, авіаційна метеорологія, радіометеорологія та радіолокація.

З 1999 р. кафедра проводить підготовку в області полярної метеорології.

Протягом трьох років навчання студенти-гідрологи мають можливість спеціалізуватись в комплексному управлінні водними ресурсами, охороні водних ресурсів та економіко-правових аспектах водної промисловості.

Телефон +38 0482 425 717

Факультет комп’ютерних наук

Забезпечує підготовку спеціалістів в області комп’ютерних наук для розробки та розвитку компонентів обробки даних та систем проектного управління, спеціалізованого програмного забезпечення та геоінформаційних систем. Підготовка ведеться з урахуванням екологічного профілю Університету.

Телефон +38 0482 326 759

Кафедра військової підготовки

Програма підготовки офіцерів-гідрометеорологів для української армії, морського флоту та військово-повітряних сил виконується на кафедрі військової підготовки. Студенти, які проходять підготовку на цивільних спеціальностях в університеті, навчаються за програмою підготовки офіцера запасу.

Телефон +38 0482 326 743

Регіональні філіали:

Харківський гідрометеорологічний технікум

Херсонський гідрометеорологічний технікум

Одеський коледж комп’ютерних технологій

Південний філіал Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Міністерства екології та природних ресурсів України

 

Основні ступені, які отримують студенти після закінчення Університету, та період навчання, який необхідний для отримання кожного з них, кількість студентів, що навчаються у кожній категорії

Денна форма навчання:

Ступінь бакалавра (4 роки навчання) 1350 студентів

Спеціаліст (1 рік навчання після закінчення бакалавріату) 450 студентів

Ступінь магістра (2 роки навчання після закінчення бакалавріату) – 150 студентів

Ступінь кандидата наук (доктора філософії) – навчання після закінчення Університету (4 роки навчання після магістратури), захист кандидатської дисертації, 55 студентів

Ступінь доктора наук  – докторантура (2 роки), захист докторської дисертації, 2 студенти

Одеський державний екологічний університет є об’єктом державної власності та складовою частиною Міністерства науки і освіти України. Університет було засновано 1 травня 1932 р. в м. Харків, колишній столиці України, як Харківській інженерний гідрометеорологічний інститут. В липні 1944 р. за наказом Радянського уряду інститут було переведено в м. Одеса. Впродовж 75 років його існування освіта у вищій школі набула розвитку в двох основних напрямках. З одного боку, напрямок, пов’язаний з підготовкою інженерів в галузі гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, який розвивався в традиційному напрямку. З іншого боку, специфічні риси гідрометеорологічного напрямку в підготовці спеціалістів забезпечують висококваліфіковані кадри, навчальні методи та науково-дослідна база для організації системи освіти в галузі охорони навколишнього середовища в Університеті.

На даний момент ОДЕКУ є основним національним освітнім центром IV (найвищого) рівня акредитації для підготовки спеціалістів в таких областях:

Освітня програма підготовки бакалаврів:

073. Менеджмент

074. Публічне управління та адміністрування

101. Екологія

103. Науки про Землю

122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології

183. Технології захисту навколишнього середовища

207. Водні біоресурси та аквакультура

242. Туризм

Освітня програма підготовки спеціалістів, магістрів:

051. Економіка

073. Менеджмент

074. Публічне управління та адміністрування

081. Право

101. Екологія

103. Науки про Землю

122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології

183. Технології захисту навколишнього середовища

207. Водні біоресурси та аквакультура

Освітня програма підготовки аспірантів:

051. Економіка

101. Екологія

103. Науки про Землю

113. Прикладна математика

122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології

183. Технології захисту навколишнього середовища

Терміни навчання:

Ступінь бакалавра – 4 роки

Спеціаліст – 1 рік навчання після закінчення бакалавріату

Ступінь магістра  – 2 роки навчання після закінчення бакалавріату

Ступінь кандидата наук (доктора філософії) – навчання після закінчення Університету  – 4 роки навчання після магістратури, захист кандидатської дисертації

Ступінь доктора наук  – докторантура – 2 роки

Випускники Університету отримують роботу в різних галузях, а саме: Гідрометеорологічна служба, регіональні структури Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерство надзвичайних ситуацій, Державне агентство водних ресурсів України, Державна гідрографічна служба України, Міністерство оборони України, Національний антарктичний науковий центр України, інші міністерства та департаменти.

З 1992 р. в Університеті регулярно ведеться підготовка фахівців в галузі гідрометеорології для Міністерства оборони України та Служби безпеки України.

В галузі гідрометеорології ОДЕКУ готує спеціалістів для Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) – спеціалізованого агентства Організації Об’єднаних Націй (ООН) впродовж більш, ніж 50 років. Курси для підготовки спеціалістів в цій галузі відповідають всім міжнародним стандартам та визнані всіма гідрометеорологічними службами в усьому світі. З 1957 р. Університет забезпечив підготовку більш ніж 1600 фахівців з понад 70 країн світу, включаючи приблизно 150 кандидатів та докторів наук.

Одеський державний екологічний університет має одну з найкращих матеріально-технічних баз, а також є одним з найбільш потужних кадрових резервів в регіоні.

Два науково-дослідних та навчальних комплекси створено на базі Університету – українській центр гідрометеорологічної освіти та центр для екологічної освіти.

Підготовчий факультет Університету: 1 – 2 роки навчання для учнів старших класів середніх шкіл: 500 студентів

Університет має мережу підготовчих навчальних центрів у 7 областях України.

Навчально-консультаційний центр дистанційної освіти: 1200 студентів

Центр післядипломної освіти Університету пропонує 35 програм коротко- та середньострокових курсів (від 30 до 150 академічних годин) для підвищення кваліфікації спеціалістів з різних регіональних організацій та служб, бізнесових структур, інших університетів та територіальних громад.


ОДЕКУ, як науковий інститут, виконує дослідження в галузях:

 • Забезпечення прогнозами погоди та вчасними попередженнями про небезпечні погодні явища для різних сфер економіки та різноманітних підприємств;
 • Моделювання геофізичних об’єктів та тенденцій в змінах клімату, оцінка їх впливу на різні області економіки;
 • Всебічне та комплексне вивчення водних об’єктів, розвиток науково-обґрунтованих керівництв для управління водним режимом та умовами навколишнього середовища так само як і ознаками якісних та кількісних змін в майбутньому;
 • Вивчення закономірностей в формуванні гідрологічного, гідрохімічного та гідробіологічного режимів поблизу берегової зони та відкритому морі, моделювання та прогнозування їх умов у навколишньому середовищі та динаміки вод так само як і гідрологічних процесів в береговій зоні;
 • Математичне моделювання впливу погодних умов на процеси формування урожайності, розвиток нових та покращення існуючих методів агрометеорологічних прогнозів зростання, розвитку та урожайності;
 • Забезпечення гідрометеорологічними та геофізичними даними військово-повітряні сили, сухопутні, ракетні війська та артилерію, військово-морські сили;
 • Управління, втілення природоохоронної діяльності на економічній та юридичній підставах.

В Одеському державному екологічному університеті діють такі наукові школи:

Теоретичної та прикладної гідрології (засновник – Анатолій Миколайович Бефані – всесвітньо відомий науковець, доктор технічних наук, професор, та його наступники: Євген Дмитрович Гопченко – доктор географічних наук, професор, та Олександр Григорович Іваненко – доктор географічних наук, професор)

Математичне моделювання врожайності рослин (засновник – Анатолій Миколайович Польовий, доктор географічних наук, професор)

Фундаментальні та прикладні дослідження геофізичного граничного шару (засновник – Вольф Абрамович Шнайдман – доктор фізико-математичних наук, професор, та його колеги Анатолій Григорович Тарнопольський – доктор географічних наук, професор, та Сергій Миколайович Степаненко – доктор фізико-математичних наук, професор)

Регіональна океанологія. Засновниками цієї наукової школи, яка створена і розвивається на базі кафедри океанології та морського природокористування, є професор, доктор географічних наук Суховій Вікторіна Федорівна та професор, доктор фізико-математичних наук Філонов А.Є., та їх колега – доктор географічних наук Тучковенко Юрій Степанович.

Кількість спеціалістів, які залучені до дослідницької роботи: 237 (215 викладачів + 22 наукових співробітника)

Найголовніші науково-дослідні проекти:

 • EU-Ukraine TACIS Project: «Lakes of the Lower Danube» (2002),
 • «Warning of extraordinary situations and flood protective measures in the European Region of Lower Danube» (2006),
 • «Technical assistance at planning of the basin management of the Lower Dnestr» (2006),
 • «Forming of of the of Pan-European Ecological Network, Marine and Coastal Biodiversity and Protected Areas» (2006),
 • NATO project ESP/NUKR.Ev 982416 “Hydrology of and Ecology of Steppe Rivers in Eastern Europe” (2006),
 • NATO research grant ‘Science for Peace’ – Sfp 981044 “Extreme precipitation evens” (2004 – 2006),
 • International project of “Cooperation in WRF and ALLADIN Modelling Systems” (2007),
 • International research project “Nonlinear Non-Equilibrium Systems” under the joint EU and International fund of Human Capital and Mobility Program (2004-2005),
 • NATO research grant  ‘Science for Peace’ for implementation of the international project of “Climate Variability/Change and Health of the Black Sea’s Ecosystem”
 • Network Environment Assessment and Remediation (NEAR)-3, a program of international cooperation between the universities of Central and Eastern Europe sponsored by a grant from the research fund of the government of Switzerland. (2007)
 • FP7 – LAGOONS – Integrated water resources and coastal zone management in European lagoons in the context of climate change – LAGOONS (2011-2014)
 • SEE TCP – OrientGate – network for the integration of climate knowledge into policy and planning – OrientGate, the South East Europe Transnational Cooperation Programme, INTRA – 5100828 (2012-2014)
 • Black Sea Basin Programme – HOT BLACK SEA – Integrated hotspots management and saving the living Black Sea ecosystem – HOT BLACK SEA (2013-2015)

В Університеті функціонує декілька сучасних науково-дослідних та навчальних лабораторій.

Найбільш важливі наукові та інноваційні досягнення Університету (патенти, нагороди):

 • В 2002 році Університет був нагороджений дипломом за результатами Міжнародного академічного рейтингу “Golden Fortune” та срібною медаллю “10 років незалежності України” №022 за “значний внесок в підготовку фахівців для Міністерства охорони навколишнього природного середовища України”.
 • В 2005 р. Університет був визнаний лауреатом Міжнародного змагання “Golden Trade Marks” та став переможцем в категорії “Громадське визнання”.
 • ОДЕКУ нагороджений гран-прі на міжнародній виставці “Освіта у сфері високих технологій” (Одеса, Україна 2005, 2006, 2007, 2011).
 • Крім того, представники ОДЕКУ брали участь у Міжнародній виставці «Освіта і розвиток. Презентація освітніх програм» за підтримки МОНмолодьспорту (м. Одеса, Центральний морський вокзал, 18-20 березня 2011р.) та у виставці вищих навчальних закладів з нагоди проведення Українсько-китайського семінару з проблем впровадження наукових розробок, на базі Одеського національного політехнічного університету (18-21 травня 2011р.).
 • ОДЕКУ нагороджений Золотою медаллю Міжнародної виставки «Освіта  та  кар’єра» у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» (м. Київ, 7-9 квітня 2011р.).
 • На IV міжнародній виставці «Сучасні Заклади Освіти – 2013», м. Київ, 28 лютого – 02 березня 2013 р., ОДЕКУ нагороджений: Почесною відзнакою і дипломом “Лідер Наукової та Науково-Технічної Діяльності” та Дипломом в номінації “Якість Наукових Публікацій”.
 • На Міжнародних виставках «Освіта та кар’єра – 2013» (11-13 квітня 2013 р.) та «Освіта  та  кар’єра – 2012» (29-31 березня 2012 р., 15-17 листопада 2012 р.) ОДЕКУ нагороджений гран-прі у номінації «Міжнародне співробітництво у галузі освіти та науки».
 • В останні 2 роки ОДЕКУ було відзначено гран-прі у номінації «Міжнародне співробітництво у галузі освіти та науки» на Міжнародних виставках «Освіта та кар’єра – День студента 2015» (12-14 листопада 2015 р.), а також почесним званням «Лідер міжнародної діяльності» на виставці «Освіта та кар’єра – 2016» (14-16 квітня 2016 р.).
 • 25-27 жовтня 2016 року Одеський державний екологічний університет було презентовано на Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та IV Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu» в Києві. За підсумками Форуму ОДЕКУ нагороджено Дипломом лауреата конкурсу І ступеня в номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури» та Дипломом за активну участь в інноваційній освітній діяльності. Ректор Сергій Миколайович Степаненко нагороджений Подякою за впровадження інноваційних технологій для підвищення якості освітнього процесу.

I. УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЛАБОРАТОРІЇ 

1.1 Геофізична морська навчально-наукова лабораторія

Лабораторію оснащено повним комплексом обладнання для виконання практичних робіт в галузі для студентів інженерного рівня підготовки, студентів магістерської та бакалаврської підготовки з таких спеціальностей, як «Океанологія», «Гідрографія», «Гідроекологія», «Метеорологія», «Водні біоресурси» (в секції марикультура) та наукових досліджень у відповідних областях:

Зокрема, перелік інструментів та обладнання включає: причал з судном, комплекси інструментів для морських контрольно-вимірювальних робіт на підставі морського довкілля (гідрохімічні показники води, хвильові процеси, морські течії, швидкість, об’єм, інтенсивність течій, температура води, вимірювання глибини тощо). Лабораторія обладнана метеорологічним майданчиком, який забезпечує повні комплексні метеорологічні спостереження за атмосферними умовами. Пристрої, які роблять можливими проведення досліджень, біологічну оцінку умов морського довкілля, вплив морських хвиль на стан берегів, автоматизовані комплекси обробки інформації, які визначають призначення обладнання лабораторії.

1.2 Метеорологічна науково-навчальна лабораторія

Навчальне бюро прогнозів погоди, окрім всіх інших задач, забезпечує виконання наукових досліджень та підготовку спеціалістів в областях «Метеорологія», «Агрометеорологія», «Радіометеорологія та радіолокація». Лабораторію обладнано метеорологічним майданчиком для проведення спостережень за умовами навколишнього середовища, зокрема – параметрами атмосферного повітря (швидкість та напрямок вітру, атмосферний тиск, характеристики вологості, дані по температурі повітря на різних рівнях тощо), а також агрометеорологічними даними (температура ґрунту на різних глибинах, характеристики вологості, фізичні показники ґрунту тощо). Також на території лабораторії знаходиться експериментальний майданчик, де виконуються дослідження по оцінці впливу метеорологічних факторів на різні рослини. Агрокліматичні дослідження забезпечено камерою штучного клімату для біологічних досліджень (біотрон).

Робота радіометеорологів здійснюється завдяки такого обладнання лабораторії як радіометричні пристрої для оцінки стану атмосфери на різних висотах, метеорологічними радарами та установками для засівання хмар.

1.3 Річна гідроекологічна лабораторія.

Основна діяльність лабораторії полягає в забезпеченні підготовки студентів та науковців в областях «Гідрологія та гідрохімія», «Гідрографія», «Гідроекологія», «Водні біоресурси та аквакультура». Лабораторію обладнано повним комплексом приладів для здійснення гідрометрії річок, озер, водосховищ (швидкість, рівень, температурний режим, зразки течій, вимірювання глибин, гідрохімічні показники для забруднення підземних та поверхневих вод). Лабораторію оснащено причалом та судном, метеорологічним майданчиком та навчальним майданчиком для оцінки формування поверхневого стоку та ерозії ґрунту.

1.4. Лабораторія технічних засобів навчання та контролю

Забезпечує процес роботи з обчислювальною технікою з метою навчання на всіх етапах підготовки спеціалістів. Обладнання лабораторії включає апаратуру, за допомогою якої можна здійснювати навчальний процес в інтерактивному режимі, мультимедійні засоби для представлення інформації та робочі станції.

1.5 Лабораторія моніторингу якості підготовки спеціалістів

Лабораторію оснащено устаткуванням з автоматизованими технологіями, які забезпечують автоматизовану оцінку якості при підготовці спеціалістів на різних етапах навчання. Розробляється відповідне програмне забезпечення.

1.6 Обчислювальний центр

Забезпечує навчання студентів та наукові дослідження відповідним комп’ютерним та допоміжним обладнанням. 70 персональних комп’ютерів та значна кількість принтерів, сканерів та інших одиниць допоміжної техніки об’єднані в локальну комп’ютерну мережу Університету та мають доступ до Інтернету.

II. ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

2.1 Навчальна лабораторія аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації

2.2 Навчальна лабораторія метеорологічних спостережень

2.3 Навчальна лабораторія гідрологічної інформації та розрахунків

2.4 Навчальна лабораторія з прийому гідрометеорологічної інформації

2.5 Навчальне бюро прогнозів погоди

2.6 Навчальне бюро гідрологічних прогнозів

2.7 Навчальна лабораторія агрокліматології

2.8 Навчальна лабораторія моделювання продуктивності агроекосистем

2.9 Навчальна лабораторія ґрунтознавства

Всі вищезгадані лабораторії гідрометеорологічного інституту ОДЕКУ повністю оснащені технікою та обладнанням, які відповідають вимогам сучасності та використовуються провідними гідрометеорологічними службами світу під час виконання спостережень та вимірювань. Устаткування включає прилади для вимірювання режиму атмосферного повітря, режиму водних об’єктів (річок, сховищ, ставків, озер, підземних вод), прилади для агрометеорологічних та агрокліматологічних вимірювань, прилади для проведення морських та гідрографічних спостережень. Повний перелік усього устаткування навчальних лабораторій гідрометеорологічного інституту налічує більш, ніж 500 штук.

Зокрема, робочі станції „Синоптик”, „Гідролог” та „Агрометеорологія” та метеорологічна супутникова станція нещодавно задіяні в навчальному процесі.

III. ПРИРОДООХОРОННИЙ ФАКУЛЬТЕТ

3.1 Навчальна лабораторія екологічних досліджень

Лабораторія забезпечена сучасними приладами та обладнанням, зокрема спеціальними міні-лабораторіями для проведення хімічних аналізів в польових умовах, аналізатором змісту нафтопродуктів, вимірювачі шуму та вібрації, вимірювач напруженості поля промислової частоти, спектрометри енергії гамма-випромінювання, включаючи спектрометри  для проведення польових досліджень, аналітичні системи типу “Ecotest-VA” для оцінки стану довкілля тощо.

3.2 Навчальна лабораторія гідрометрії, гідравліки та руслових процесів

Лабораторія забезпечена приладами для проведення гідрометеорологічних вимірювань різних видів водних об’єктів: приладами для вимірювання рівня води, інтенсивності течії, швидкості течії, температури та гідрохімічних показників, а також різними типами приладів для оцінки течії наносних утворень, автоматичними гідрометричними вимірювачами GR типу, гідравлічними приладами, тест лотками, сучасними ехолотами та навігаторами тощо.

3.3 Навчальна лабораторія геодезії та геофізики

Лабораторію оснащено геодезичними та топографічними приладами – рівнемірами, теодолітами, GPS пристроями, іншими інструментами та обладнанням.

3.4 Навчальна лабораторія водних біоресурсів та аквакультури

Лабораторію оснащено електронними мікроскопами, устаткуванням для оцінки захворювань біологічних індивідів, для проведення біологічних аналізів, акваріум є доповненням лабораторії.

3.5 Навчальна лабораторія фізики

Лабораторію забезпечено стандартним фізичним обладнанням, яке можна використовувати для базової підготовки студентів в усіх областях та за усіма спеціальностями Університету. Клас радіологічних та дозиметричних пристроїв для отримання оцінки забруднення довкілля, включаючи відбір проб (зразків), є частиною лабораторії.

3.6 Навчальна лабораторія хімії навколишнього середовища

Навчальну лабораторію хімії навколишнього середовища оснащено стандартним набором хімічного обладнання, яке забезпечує відповідну підготовку студентів, беручи до уваги вимоги промислових підприємств. Зокрема, в рамках лабораторії діє клас персональних комп’ютерів та виконується підготовка студентів з використанням сучасних інформаційних технологій. Навчання проводиться за допомогою спеціально розробленого та сертифікованого програмного забезпечення. В дослідницькій лабораторії хімії навколишнього середовища встановлено та працює сучасне обладнання, хроматографи та спектрометри.

3.7 Навчальна лабораторія фізичного експерименту

Лабораторію забезпечено обчислювальною технікою, ліцензійними програмними пакетами та стандартними матеріалами, за допомогою яких виконується моделювання різних фізичних процесів з використанням сучасних інформаційних технологій.

IV ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

4.1 Навчальна лабораторія інформаційних систем менеджменту

лабораторію забезпечено персональними комп’ютерами, необхідними допоміжними технічними одиницями та ліцензованим програмним забезпеченням.

4.2 Навчальна лабораторія кафедри екологічного права

Лабораторію забезпечено персональними комп’ютерами, необхідними допоміжними технічними одиницями та ліцензованим програмним забезпеченням. Зокрема, робоча станція „Еколог”, встановлена в лабораторії, сертифікована Міністерством охорони природного середовища України.

V ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

5.1 Навчальна лабораторія інформатики та чисельних методів

Як доповнення до лабораторії функціонує 7 навчальних класів з персональними комп’ютерами. Загальна кількість посадкових місць – 70. Лабораторія зв’язана з локальною комп’ютерною мережею Університету та має доступ до Інтернету.

5.2 Навчальна лабораторія автоматизованих систем моніторингу

Лабораторію оснащено устаткуванням для організації моніторингу умов навколишнього середовища – метеорологічними станціями, автоматизованими гідрологічними (вимірювальними) станціями, автоматизованими станціями для контролю рівня забруднення атмосферного повітря, автоматизованими комплексами для спостережень за розвитком небезпечних явищ погоди (грози, град, шквали, інтенсивні опади тощо).

5.3 Навчальна лабораторія гідрометеорологічних пристроїв

В лабораторії представлено широкий спектр гідрометеорологічних приладів, які використовуються при проведенні спостережень за станом різних об’єктів (атмосфери та ґрунту, поверхневих та підземних вод, морів та океанів).

5.4 Навчальна лабораторія радіолокаційної метеорології та метеорологічної радіолокаційної техніки

В лабораторії представлено устаткування, яке використовується в сучасній мережі комітету з питань гідрометеорології в Україні, а також установки для засівання хмар та обладнання літаків. Наприклад, в лабораторії встановлено та функціонують автоматизована метеорологічна станція АМВС-1-1, яка забезпечує метеорологічною інформацією відділи Міністерства транспорту та зв’язку України в повністю автоматизованому режимі та робоча станція „Метеоролог-спостерігач”.

На всіх етапах підготовки спеціалістів та виконання наукових досліджень широко використовується різні прилади, інструменти, обладнання та обчислювальна техніка. В цілому з січня 2008 р. в Університеті функціонує в середньому 387 персональних комп’ютери, 175 з яких зв’язані в локальну комп’ютерну мережу Університету і мають доступ в Інтернет.

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В рамках укладених угод та виконуваних проектів здійснюється співробітництво з 72 зарубіжними науковими установами та вищими навчальними закладами у наступних країнах: Австрія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Велика Британія, В’єтнам, Греція, Грузія, Данія, Іспанія, Італія, Литва, Мексика, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, Угорщина, ФРН, Фінляндія, Швейцарія.

Триває активна розробка програм подвійних дипломів з партнерськими університетами із 5 країн, що включає створення викладачами ОДЕКУ навчально-методичного комплексу англомовних програм підготовки.

МІЖНАРОДНА СПІЛЬНА ДОСЛІДНИЦЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ 

Міжнародні дослідницькі проекти та програми, які координуються спільною роботою Університету.

Двосторонні дослідницькі проекти з університетами-партнерами та організаціями: з Технічним університетом – Габрово, Республіка Болгарія, Білорусько-Російським університетом, Центральним науково-дослідним інститутом комплексного використання водних ресурсів, Білорусь; Державним університетом ім. Акакія Церетелі, Грузія; Університетом м. Клайпеда, Литва; Університетом Коменського, Словаччина; Варшавським університетом природничих наук, Вищою школою туризму і екології в Су́хій-Бески́дзькій, Університетом технологічних та природничих наук в м. Бидгощ, Ягеллонським університетом м. Краків, Польща; Центральноєвропейським університетом, Угорщина; Аграрним Університетом м. Пловдив, Болгарія; Російським державним гідрометеорологічним університетом; Університетом Парми, Університетом м. Павіа, Університетом м. Генуя, Італія; Потсдамським інститутом дослідження впливу на клімат, Бременським університетом, Вайнштефанським університетом прикладних наук, Університетом Кобленц-Ландау, ФРН; Університетом Клагенфюрт/Альпен Адрія, Університетом природничих ресурсів та наук про життя, Відень, Австрія; Л’єжським університетом, Асоціацією європейських університетів природничих наук, м. Гент, та Спілкою спеціалістів з міжнародних відносин ELSU, м. Льовен, Бельгія; Вільним університетом м. Амстердам, Нідерланди; Університетом Гельсінки, Фінляндія; Норвезьким інститутом сільськогосподарських та екологічних досліджень «Біофорськ»; Університетом Мурсії, Університетом м. Ллейда, Іспанія; Університетом Авейру, Португалія; Університетом м. Данді, Велика Британія; Університетом Гвадалахара, Мексика; Національним інститутом з досліджень та розробок в галузі морської геології та геоекології  – GEOECOMAR, Румунія; Грецьким центром морських досліджень, тощо.

Співробітники університету брали участь у реалізації проекту «Рамка кваліфікацій у сфері наук про навколишнє середовище в українських університетах» 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES (2013-2016), в рамках програми Єврокомісії TEMPUS IV.

Із жовтня 2015 р. почато реалізацію проекту за участю ОДЕКУ «Адаптивне навчальне середовище для забезпечення компетенцій в галузі впливу місцевих погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум (ECOIMPACT)» 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018, Координатор – Університет Гельсінкі, Фінляндія), за програмою Erasmus+, що є аналогом програми TEMPUS IV.

Співробітники ОДЕКУ також були залучені до виконання проекту «Комплексне управління «гарячими» точками та збереження екосистеми Чорного моря – HOT BLACK SEA» (2013-2015), координатором якого є Національний інститут з досліджень і розробок у галузі електротехніки м. Бухарест, Румунія.

Крім того, співробітники університету задіяні у виконанні таких науково-дослідних програм, як: грант НАТО CLG «Гранульовані матеріали – захисні функції», Програма мережевих академій Cisco, Спільна розробка курсу лекцій для докторантів міжнародного центру досліджень в галузі новітньої фізики мікросвіту (IMEC) та низці індивідуальних міжнародних наукових проектів (напр., проект «Improving Environmental Monitoring in the Black Sea (EMBLAS)» за Програмою розвитку ООН, проект Всесвітнього фонду дикої природи “Розвиток Дунайського регіону” та ін.).

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СПІЛЬНИХ ПРОГРАМ

Регіональні академічні програми

 • Удосконалення навчальних програм та курсів з метою досягнення відповідності реальним вимогам та потребам ринку труда;
 • Розвиток багатосторонніх сумісних проектів в області дистанційного навчання;
 • Підвищення усвідомлення необхідності інституціонального розвитку та пошуку неакадемічних партнерів;
 • Укріплення значущості Університету як центру наукових досліджень та бізнес-консалтингу;
 • Зростання можливостей Університету в підприємницькій діяльності;
 • Пошук нових ринків збуту для освітньої діяльності;
 • Здійснення управління змінами;
 • Створення центру в Університеті для проведення регіональних та міжнародних семінарів, конференцій та бізнес-тренінгів з реалізації стратегічних планів, проектів та програм Університету.

У лютому 2016 р. співробітники ОДЕКУ брали участь у створенні 2 проектних заявок з метою отримання гранту за програмою Erasmus+, розділ – KEY ACTION 2: COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES (CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION): 

 • «Adaptive Curricula for Climate-Aware Agricultural Education / Адаптивні навчальні плани для покращення кліматичної обізнаності сільськогосподарської освіти» [ADDED], 574217-EPP-1-2016-1-PL-EPPKA2-CBHE-JP, грант-аплікант – Університет технологічних та природничих наук, Бидгощ, Польща
 • «Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology / Комплексна докторська програма з екологічної політики, управління та технології» [INTENSE], 574096-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP, грант-аплікант – Естонський університет наук про життя, Тарту.

Декілька проектів розробляються з метою подання заявки на конкурс за програмою HORIZON 2020, Danube Transnational Programme, Black Sea Program 2014-2020, ESFRI, Copernicus та ін.

Університет є членом та партнером наступних міжнародних організацій:

 • Азіатсько-Тихоокеанська асоціація вчених-дослідників (APASA)
 • Альянс університетів за демократію (AUDEM)
 • Європейської організації співробітництва в галузі наукових досліджень і технологій (COST)
 • Євразійської Асоціації Університетів
 • Чорноморської Мережі Університетів

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!