Tempus EUBCFEQC

0

Опис проєкту

“EU Based Course in Foodstuff Expertise & Quality Control / Курс з експертизи та контролю якості харчових продуктів з урахуванням європейського досвіду (EUBCFEQC)”,

159173-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR

 

Тривалість проекту: 15.01.2010 – 14.01.2013

 

Сума гранту програми Темпус: € 759 642

 

Партнерство:

 • Університет прикладних наук, Вайнштефан-Трієсдорф, Німеччина – Отримувач гранту
 • Університет Парми, Італія
 • Консалтингова асоціація Пауло і Беатріш, Португалія
 • Аграрний університет, м. Пловдів, Болгарія
 • Харківська державна зооветеринарна академія, Україна
 • Дніпропетровський державний аграрний університет, Україна
 • Херсонський державний аграрний університет, Україна
 • Одеський державний екологічний університет, Україна
 • Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького
 • Українська корпорація промислового виробництва м’яса, Україна
 • Міністерство освіти та науки України
 • Міністерство аграрної політики України

 

Мета:

Проект 159173-ТЕМРUS-2009-DE-JPCR спрямований на сприяння процесу реформи української вищої освіти в галузі харчової науки та її наближенню до чинних європейських стандартів, створення і впровадження програми магістерської підготовки «Експертиза і контроль якості харчових продуктів» у 4-х українських університетах.

 

Завдання проекту:

 • Сприяння процесу реформи української вищої освіти в галузі харчової науки та її наближенню до чинних європейських стандартів.
 • Створення і впровадження програми магістерської підготовки «Експертиза і контроль якості харчових продуктів» у 4-х українських університетах.

 

Напрями діяльності за проектом:

 1. Нова програма і навчальний план:
 • створення академічної команди проекту;
 • порівняльний аналіз навчальних планів, що існують в Україні та ЄС;
 • підсумкова зустріч академічної команди у м. Харкові;
 • публікація звіту з порівняльного аналізу;
 • розроблення програми і навчального плану;
 • легалізація (акредитація) і публікація розробленої програми і навчального плану;
 • презентація навчальних планів і програм.
 1. Стажування і перепідготовка викладачів
 • відбір викладачів для розроблення та реалізації магістерської програми;
 • спеціальна мовна підготовка (англійська мова) для викладачів;
 • покращення навчальної бази університетів;
 • стажування викладачів (протягом 2-х тижнів);
 • семінар з обміну досвідом стажування;
 • літня школа (II і III).
 1. Навчальні матеріали курсу:
 • вивчення існуючих навчально-методичних матеріалів;
 • створення переліку навчально-методичної літератури, що необхідно підготовити;
 • розроблення навчально-методичної літератури.
 1. Створення 4-х регіональних центрів магістерської підготовки з експертизи і контролю якості харчових продуктів:
 • визначення та створення матеріально-технічних умов для центрів;
 • створення і обладнання спеціальних лабораторій;
 • відбір і підготовка технічного персоналу лабораторій;
 • створення бібліотечних фондів.
 1. Навчання студентів в регіональних центрах:
 • відбір студентів серед бакалаврів;
 • навчання на магістерській програмі;
 • практика студентів на європейських та українських підприємствах;
 • захист магістерських робіт;
 • створення асоціації випускників.
 1. Розповсюдження досвіду:
 • створення веб-сайту;
 • випуск щомісячного електронного бюллетеню;
 • ярмарка вакансій для студентів;
 • публічні заходи та розповсюдження інформації;
 • міжнародна наукова конференція.
 1. Забезпечення стійкості:
 • публікація нового навчального плану;
 • кооперація між університетами;
 • створення асоціації випускників;
 • робота лабораторії.
 1. Контроль і моніторинг:
 • щоденний внутрішній контроль;
 • міжуніверситетський контроль;
 • зовнішній контроль.
 1. Управління:
 • створення команди проекту;
 • координаційні зустрічі;
 • спільна оцінка виконання проекту.

 

 

Заходи

 

Представлення результатів проекту 159173-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR на міжнародних конференціях: 

 

 

Розповсюдження результатів проекту 159173-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR на міжнародних виставках: 

‘Освіта та кар’єра’, Київ:

СРІБНА МЕДАЛЬ в номінації “Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки”

 • 18-20 листопада 2010

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ в номінації “Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки”

 • 7-9 квітня 2011

ГРАН-ПРІ в номінації “Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки”

 • 17-19 листопада 2011
 • 29-31 березня 2012
 • 15-17 листопада 2012
 • 11-13 квітня 2013
 • 14-16 листопада 2013

1

‘Сучасні заклади освіти – 2013’, Київ:

 • 28 лютого – 02 березня 2013

Диплом в номінації “Вагомий внесок у розвиток національної освіти”
Диплом в номінації “Якість наукових публікацій”

 2

 

Досягнуті результати:

 

 1. Нові програми та навчальні плани Магістерської програми з експертизи та контролю якості харчових продуктів з урахуванням європейського досвіду:

 

Навчальний план

 

Розгорнуті робочі програми:

2.2.2′ Environmental Monitoring of Foodstuff Production and Processing / 2.2.2′ Екологічний моніторинг аграрного виробництва та переробки

2.2.2 Monitoring of Soil-and-Plant Cover Pollution/ 2.2.2 Монітор забруднення ґрунтово-рослинного покриву

2.2.3 Modelling of Soil, Plant and Animal Product Contamination/ 2.2.3 Моделювання забруднення ґрунтів та продукції рослинництва і тваринництва

2.2.4 Antropogenic Climate Change and Its Influence on Agricultural Production/ 2.2.4 Антропогенні зміни клімату та їх вплив

3.4.1 Long-Term Agrometeorological Forecasts/ 3.4.1 Довгострокові агрометеорологічні прогнози

3.4.2 Ecological Fundamentals of Agricultural Ecosystems/ 3.4.2 Екологічні основи агроекосистем

3.4.3 Bioindication and Biotesting in Agroecology/ 3.4.3 Біоіндикація і біотестування в агроекології

3.4.4 Modern Aspects of Agroclimate Resource Assessment/ 3.4.4 Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів

3.4.5 Assessment of Hazardous Weather Phenomena Impact on Plant Productivity/ 3.4.5 Оцінка впливу екстремальних атмосферних явищ

3.4.6 Biological Fundamentals of Yield Rate and Quality/ 3.4.6 Біологічні основи формування кількості та якості врожаю

3.4.7 Simulation of Crop Disease Development and Plant Pest Propagation/ 3.4.7 Моделювання розвитку хвороб та шкідників

3.4.8 Modelling of Hydrometeorological Regime of Vegetative Cover/ 3.4.8 Моделювання гідрометеорологічного режиму рослинного покриву

3.4.9 Modern Models of Agrophytocoenosis Productivity/ 3.4.9 Сучасні моделі продуктивності агрофітоценозів

3.4.10 Environmental Aspects of Vegetable Growing and Viticulture/ 3.4.10 Екологічні аспекти овочівництва та виноградарства

3.4.11 Resource-Saving at Factory-Farm Complexes and Organic Farming/ 3.4.11 Ресурсозбереження в агропромисловому комплексі

3.4.12 Climate Change and Biotechnologies/ 3.4.12 Зміна клімату та біотехнології

3.4.13 Research Methods in Agroecology/ 3.4.13 Методи досліджень в агроекології

3.4.14 Foreign Language for SP / 3.4.14 Іноземна мова за професійним спрямуванням

 

 

 1. Навчальні матеріали курсу експертизи та контролю якості харчових продуктів.

3

Агроклиматические ресурсы Украины и урожай
монография / 3. А. Мищенко, Н. В. Кирнасовская. – Одесса : Экология, 2011. – 296 с.

4

Основи агрометеорології: Підручник
Польовий А.М., Божко Л.Ю., Вольвач О.В.; Одеський державний екологічний університет – Одеса: Видництво ТЕС, 2012. – 250с.

5

Клімат і продуктивність овочевих культур в Україні
монографія / Л.Ю. Божко. – Одеса : Екологія, 2010. – 368 с.

6

Агрометеорологічні прогнози. Практикум: Навчальний посібник.
Божко Л.Ю., Барсукова О.А. – Одеса, 2011. – 229с.

7

Конспект лекцій з дисципліни “Агрометеорологічні прогнози”
Божко Л.Ю., Барсукова О.А.  – Одеса, 2010. – 228 с.

8

Агроекологічний моніторинг:
Конспект лекцій. – Одеса: Екологія, 2011. –118с.

9

Оцінка впливукліматичних змін на галузі економіки України:
[монографія] / колектив авт.: С. М. Степаненко, А. М. Польовий, Є. П.Школьний [та ін.); за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. – Одеса :Екологія, 2011. – 696 с.

10

Сільськогосподарська метеорологія
підручник./ Польовий Анатолій Миколайович; Одеський державний екологічний університет. – Одеса: ТЕС ,2012. – 632с.

 

 1. Стажування і перепідготовка викладачів.

 

 • Стажування вВайнштефанському університеті прикладних наук (м. Трісдорф, ФРН) доцента кафедри агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів Вольвач О.В. з 06.04.2011 р. по 20.04.2011 р.

11

 • Стажування в Аграрному університеті – Пловдив, Болгарія, доцентів кафедриагрометеорології та агрометпрогнозів ОДЕКУЖигайло О.Л. та Свидерської С.М.з 09 по 22 квітня 2011 року.

12

 • Стажування в університеті м.Парма (Італія)викладачів ОДЕКУ доцентів кафедриагрометеорології та агрометеорологічних прогнозів Божко Л.Ю. і Дронової О.О.04-18 червня 2011 року

13

 • Стажування в Вайнштефанському університеті прикладних наук (м. Трієсдорф, ФРН)доцента кафедри агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів ОДЕКУ Божко Л.Ю.з 16 по 29 жовтня 2011 року

14

 • Стажування в Аграрному університеті – Пловдив, Болгарія, доцентів кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів ОДЕКУ Дронової О.О. та Вольвач О.В. з 16 по 30 жовтня 2011 року

15

 • Стажування в Університеті м. Парма, Італія, на Кафедрі наук про навколишнє середовище, доцентів кафедри агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів ОДЕКУ Жигайло О.Л. та Свидерської С.М.04-18 грудня 2011 року

16

 

 1. Створення 4-х регіональних центрів магістерської підготовки з експертизи та контролю якості харчових продуктів.

 

В рамках проекту та з метою забезпечення навчального процесу, на базі ОДЕКУ створена Агроекологічна лабораторія, а також організований комп’ютерний клас.

 

Презентація спеціалізованої лабораторії

 

Основне завдання Лабораторії з агроекології та агрометеорології – забезпечення отримання знань студентами у галузі раціонального природокористування, особливо сільськогосподарського виробництва, агроекологічної оцінки земель, отримання високоякісної продукції з одночасним збереженням сільськогосподарських ресурсів (ґрунтів, природних пасовищ, гідрологічні характеристики агроландшафтів), біологічного різноманіття та охороні середовища проживання людини і продуктів харчування від сільськогосподарського забруднення.

 

Основні завдання Лабораторії моделювання і прогнозування продуктивності агроекосистем (комп’ютерного класу):

– моделювання виробничого процесу в агроекосистемах;

– моделювання впливу екстремальних погодних явищ на продуктивність агроекосистеми;

– моделювання розвитку захворювань і поширення шкідників та їх вплив на врожайність;

– моделювання продуктивності сільськогосподарських культур, екологічної чистоти та якості навколишнього середовища;

– моделювання антропогенного впливу на ґрунти;

– моделювання міграції радіонуклідів в агроценозах.

 

 

 1. Навчання українських студентів у 4-х регіональних центрах магістерської підготовки.

 

 • Науково-виробнича практика уКонсалтинговій Асоціації «Paulo&Beatriz» (Португалія) в період с 1 по 30 вересня  2012 року для студентів-магістрантів ОДЕКУ Соборової О.М., Нікітіна П.С., Вакажевої В.В., Івашкова С.О. та Блищик Д.В.

18

 

Літні школи:

 • 6-11 вересня 2010 року  команда ОДЕКУ приймала участь в роботі Літньої школи на базі  «Колос» смт Лазурне Херсонського державного аграрного університету, під час якої провела презентацію розроблених навчальних програм варіативних дисциплін та підручників.

19

 • З 2 по 8 вересня 2011 р. в Одеському державному екологічному університеті проходила Літня школа в рамках проекту “EU based Course in Foodstuff Expertise & Quality Control”. Веб-сайт школи: fsqc.osenu.org.ua.

20

 • 2-9 вересня 2012 року команда ОДЕКУ приймала участь в роботі Літньої школи на базі «Колос» смт Лазурне Херсонського державного аграрного університету.

21

Захист магістерських робіт:

 • 27-28 листопада 2012 року в Харкові, Україна, відбувся захист магістерських робіт перед міжнародною академічною комісією, що складалася з представників ЄС та України. Серед студентів було 2 представники ОДЕКУ – Ольга Соборова та Валерія Вакажева.

22

 

Вплив на інституційному та інших рівнях:

 

Подальший розвиток співпраці ОДЕКУ із закордонними університетами-партнерами знайшов своє відображення у спільних дослідницьких та навчальні проектах, програмах з обміну студентів, стажування та подвійних дипломів.

Основні напрямки співпраці:

 1. Спільне подання заявки з Університетом Парми в складі консорціуму FP7 за тематикою «UrbanGreen».
 2. За запрошенням Консалтингового агентства «Пауло і Беатріш», Португалія, ОДЕКУ став учасником європейського проекту MAPEC, що являє собою мережу європейських університетів і компаній, у т.ч. з Німеччини, Австрії, Португалії, а також університетів у Йорданії. Проект спрямований на сприяння розвитку навичок у галузях, які в першу чергу пов’язані з навколишнім середовищем у різних галузях.
 3. Формування договірної бази для проведення студентських практик за спеціалізацією в Італії, ФРН, Болгарії і Португалії за сприяння партнерів із Університету м. Парми, Пловдівського університету, Вайнштефанського університету прикладних наук і Консалтингового агентства «Пауло і Беатріш».
 4. Розробка програми подвійних дипломів із Університетом м. Пловдив, Болгарія, знаходиться на завершальному етапі. Підписано договір про подвійні дипломи із Університетом Авейро, Португалія, в т.ч. за сприяння Паоло Баптіста з Агенства «Пауло і Беатріш».
 5. Матеріали проекту були використані під час формування курсів із подвійним дипломом для підготовки магістрів-агроекологів, спільно з Варшавським університетом природничих наук та Університетом технічних і природничих наук у м. Бидгощ, Польща.
 6. Стажування трьох аспірантів ОДЕКУ – Сініциної В.В., Блищик Д.В. та Катеруші О.В. в Університеті м. Парми, Італія, у період з 2 листопада по 20 грудня 2013 р., за підтримки Міністерства освіти і науки України за Конкурсом з відбору на навчання та стажування за кордоном.

 

Відгуки учасників:

Відгуки щодо впровадження магістерської програми підготовки за спеціалізацією «Агроекологія» надіслали Директор УкрГМЦ Кульбіда М.І. та ін. науково-освітні установи.

 

Використання і стійкість результатів:

 

Наглядова рада

З метою забезпечення усталеності результатів проекту, покращення його управління та зв’язку із зацікавленими особами, в Одеському державному екологічному університеті була створена консультативна група в кількості 12 осіб, яка складається з представників місцевих органів влади, провідних вчених ВНЗ міста Одеси та ОДЕКУ.

Розроблені плани роботи консультативної групи.

5 липня 2010 р. вказана група перетворена на Наглядову консультаційну раду (Протокол № 5 розширеного засідання членів наглядової консультаційної ради та адміністративної групи викладачів кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів ОДЕКУ по виконанню Проекту).

Засідання наглядової ради відбуваються один раз на квартал.  Наглядова консультаційної рада діяла протягом 3-х років виконання проекту і продовжує успішно діяти після завершення проекту.

 

Крім того, було посилено взаємодію із відділом сприяння працевлаштуванню випускників ОДЕКУ, в компетенцію якого входить укладення договорів на постачання випускників.

Проводяться семінари випускників за участю роботодавців, укладені договори між адміністрацією ОДЕКУ та роботодавцями щодо працевлаштування випускників:

– Гідрометеорологічний центр Чорного и Азовського морів (відділ агрометеорології)

– Одеський селекційно-генетичний інститут (відділ стійкості до абіотичних факторів)

– Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН України (Лабораторія агрокліматології, Лабораторія захисту рослин)

– Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут

– Інститут агроекології Національної академії аграрних наук України

– Екологічні організації (Національний екологічний центр України, Українське товариство охорони природи, Українська молодіжна екологічна ліга, Фонд захисту і відродження дикої природи ім. проф. І.І.Пузанова «Природна спадщина», Всеукраїнський комітет підтримки Програм ООН з проблем навколишнього середовища (УкрЮНЕПком), Всеукраїнська екологічна ліга).

 

Контакти

 

Координатор: Хеннінг Віллєке, тел.: +49 9826 654228, е-mail: henning.willeke@t-online.de

Координатор проекту від України: Харківська державна зооветеринарна академія
Відповідальна особа: Гримблат Станіслав Олегович, проректор із зовнішньоекономічних зв’язків, телефон: + 38 057 6357522, е-адреса: prant-ep@rambler.ru

 

Веб-сайт проекту в ОДЕКУ: http://foodstuff.osenu.org.ua

 

 

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!