Tempus QualiMet

00

Опис проєкту

«Development of Qualification Framework in Meteorology / «Формування кваліфікаційних мереж у напрямі підготовки “Метеорологія”» (QualiMet)

159352-TEMPUS-FI-TEMPUS-JPHES

 

Період реалізації: 15.01.2010-14.10.2013

 

Сума гранту програми Темпус: € 890 075,00

 

Склад консорціуму:

 • Університет Гельсінкі (Фінляндія) – розпорядник гранту;
 • Університет Копенгагену, Королівство Данія
 • Університет Тарту, Республіка Естонія
 • Італійське національне агентство з питань новітніх технологій, енергетики та сталого економічного розвитку
 • Академічна асоціація російських університетів в галузі гідрометеорології (AAU)
 • Інститут підвищення кваліфікації Росгідромета, Російська Федерація
 • Російський державний гідрометеорологічний університет (РДГМУ)
 • Неприбуткова організація «Метеоагенство Гідромету», Російська Федерація
 • Тверський державний університет, Російська Федерація
 • Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, Російська Федерація
 • Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Україна
 • Одеський державний екологічний університет, Україна

Мета проекту: Представлення точки зору  кінцевих користувачів – працедавців кваліфікованих метеорологів і, зокрема, сприяння формулюванню основних вимог кваліфікації до метеорологів, що працюють в урядових і/або приватних організаціях, що займаються якістю атмосферного повітря та іншими екологічними проблемами, важливими для людського здоров’я і якості життя.

 

Завдання:

Розробка міжнародної уніфікованої структури кваліфікаційних вимог в метеорології (QualiMet), шляхом створення системи визнання і присвоєння кваліфікацій до рівня доктора наук, яка заснована на стандартах знань, умінь і компетенцій, отриманих учнями.

 

Напрями діяльності за проектом:

 • Дослідження ринку праці в країнах консорціуму
 • Огляд працедавців, професійних асоціацій та колишніх випускників
 • Розробка стандартів знань, умінь та компетенцій для отримання усіх кваліфікацій в метеорології, включаючи рівень доктора наук
 • Розробка вказівок відносно рубрик, критеріїв та інструментів для оцінки відповідності кваліфікацій стандартам
 • Створення центрів передового досвіду
 • Розробка типових освітніх програм, що містять тестові матеріали для всіх рівнів кваліфікацій
 • Створення та реєстрація громадської організації QualiMet для розробки професійних стандартів, визнання та присвоєння кваліфікацій з метеорології в країнах консорціуму
 • Щорічний інформаційний бюлетень і щоквартальний електронний інформаційний бюлетень, брошура в кінці проекту
 • Веб-сторінка проекту
 • Рекламування нових навчальних програм
 • Затвердження нової структури кваліфікацій Всесвітньою метеорологічною організацією
 • Оцінка ефективності та адекватності перепідготовки кадрів
 • Оцінка нової структури кваліфікацій

 

 

Заходи

 

2010

22.03-4.04.2010    Інна Хоменко (кафедра фізики атмосфери та кліматології, ОДЕКУ) проходила стажування та навчання в Російському гідрометеорологічному центрі в Москві, під час якої вивчала напрямки досліджень на кафедрі авіаційної метеорології

1

2-3.04.2010    Національна стартова зустріч у Твері, Росія (на базі Тверського державного університету)

2

22.04.-6.05.2010    Тиждень навчальних досліджень Enviro-HIRLAM в Університеті Копенгагена (3 студенти бакалаврату РДГМУ)

3

22-24.06.2010 р.    Міжнародна стартова зустріч у Гельсінкі (на базі Гельсінського університету); Учасники від України – Сергій Степаненко (ОДЕКУ) та Віталій Федоров (ТНУ)

4

Липень-серпень 2010 р. Центр передового досвіду з питань супутникової метеорології (ЦПД) створений в РДГМУ та визнаний ВМО

13-17.9.2010     10-та щорічна нарада Європейського метеорологічного товариства (EMS), Цюрих, Швейцарія

 

2011

8-14.01.2011    Зустріч організаторів 2-ї літньої школи молодих вчених в Копенгагенському університеті; Учасниця від України – Юлія Паламарчук (ОДЕКУ)

14.04.2011   Моніторинг в МДУ

27.04.-28.04.2011   Засідання AAU у Санкт-Петербурзі (національна проміжна зустріч в рамках проекту); Учасниця від України – Валерія Овчарук (OДЕКУ)

30.04.-4.05.2011   Розширена нарада консорціуму QUALIMET в Дубровнику в рамках Міжнародного семінару «Інтеграція геосфер у земні системи: сучасні запити до фізики навколишнього середовища, моделювання, моніторингу та освіти»; Учасник від України – Сергій Степаненко (OДЕКУ)

 5

9-13.05.2011    Інтенсивний тренінговий курс для синоптиків NOMEK, FMI, Гельсінкі, Фінляндія

10-14.05.2011 р.   Курс RSHU-EUMETSAT (навчальний курс із супутникової метеорології ЦПД), РДГМУ, Санкт-Петербург, Росія http://rus.ums.rshu.ru/news/eumetcat

3-9.07.2011    2-я літня школа молодих вчених «Integrated Modelling of Meteorological and Chemical Transport Processes / Impact of Chemical Weather on Numerical Weather Prediction and Climate Modelling» та зустріч за проектом QUALIMET 6.07.2011, Одеса, Україна http://www.ysss.osenu.org.ua/

 6

14-19.09.2011    Візит Сергія Іванова (ОДЕКУ) до Гельсінкі: провів семінар з налаштування параметрів в асиміляції даних, – консультацію з Координатором проекту та командою TEMPUS в Університеті Гельсінкі, присвячену роботі Центру передового досвіду ОДЕКУ-РДГМУ з питань чисельного моделювання

6-8.10.2011   Зустріч з медичної метеорології в рамках QUALIMET в Міжнародному центрі Московського державного університету ім. Ломоносова (Женева, Швейцарія)

5-7.12.2011    Інтенсивний тренінговий курс для співробітників ІПК, РДГМУ та AAU з питань використання системи управління дистанційним навчанням Росгідромету (ІПК, Москва, Росія) http://ipk.meteorf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=204&Itemid=66

 

2012

21-23.03.2012    Щорічна міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Регіональні екологічні проблеми: науково-методичні та практичні аспекти їх вирішення» в ОДЕКУ

www.renv.osenu.org.ua

7–9.06.2012    Загальні збори проекту TEMPUS JPHES-159352, присвячені темі «На шляху до рамки кваліфікацій в галузі метеорології», ENEA, Рим, Італія; Учасник від України – Сергій Степаненко (OДЕКУ)

http://www.enea.it/it/enea_informa/events/tempus_giu2012/Tempus_Roma2012

http://ipk.meteorf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=66

7

24.06.-2.07.2012    Міжнародна конференція та школа молодих вчених з екологічних спостережень, моделювання та інформаційних систем ENVIROMIS-2012, Іркутськ, Росія

http://www.scert.ru/en/conferences/ENVIROMIS-2012/

20.08.2012   В Одеському державному екологічному університеті створено ЦПД в галузі агрометеорології та охорони навколишнього середовища

15.09.-1.10.2012    Навчання студентів РДГМУ в ОДЕКУ

 8

29.09.-15.10.2012    Навчання студентів ОДЕКУ в РДГМУ

 9

2-4.10.2012    1-й семінар Пан’євразійського експерименту (PEEX): міжнародна промоція QualiMet та додавання освітнього аспекту до наукового плану PEEX

http://www.atm.helsinki.fi/peex/

4-5.10.2012     24-а сесія Міжурядової ради з гідрометеорології Співдружності Незалежних Держав (СНД), Казань, Росія

17-19.10.2012    Міжнародна наукова конференція для студентів та молодих вчених “Актуальні проблеми сучасної гідрометеорології” в ОДЕКУ (проводиться раз на два роки)

www.mh.osenu.org.ua

10

17-23.10.2012   В якості міжпроектної ініціативи проектів 159173-TEMPUS-DE-TEMPUS-JPCR “EU Based Course in Foodstuff Expertise & Quality Control” та 159352-TEMPUS-FI-TEMPUS-JPHES “Development of Qualification Framework in Meteorology“, доц. Калінка Кузьмова та проф. Діяна Свєтлева з Аграрного університету – Пловдив, Болгарія, прочитали курс лекцій для студентів ОДЕКУ на теми: «Оцінка агрокліматичних умов та зміни клімату», «Вплив змін клімату на якість харчових продуктів», «Індукція генетичного різноманіття в рослинах» та «Спадкові та неспадкові зміни. Мутації».

11

 

2013

7-10.01.2013    Семінар в рамках проекту та навчальний візит для метеорологічних кафедр країн-партнерів (КП) “Підходи ЄС та КП до метеорологічної освіти та неперервної професійної підготовки”, Копенгаген, Данія; Учасники від України – Інна Хоменко (ОДЕКУ) та Катерина Позаченюк (ТНУ)

12

24.04.2013    Пленум AAU, РДГМУ, Санкт-Петербург; Учасниця від України – Валерія Овчарук (директор Гідрометеорологічного інституту ОДЕКУ): доповідь на пленарному засіданні на тему «Перспективи співпраці та інтеграції у сфері вищої гідрометеорологічної освіти (ОДЕКУ-РДГМУ)»; участь у майстер-класі з нових навчальних модулів в галузі «Гідрометеорологія» та «Прикладна гідрометеорологія»; участь у роботі семінару «Аспекти освіти в галузі прикладних морських наук»; консультації з адміністрацією РДГМУ щодо впровадження програм подвійного диплому ОДЕКУ-РДГМУ

http://umo.rshu.ru/content/plan/plenum0413

13

14.06.2013    Моніторинг №2 в МДУ

13-19.08.2013    Молодіжна наукова школа з використання сучасних методів моніторингу зміни клімату, діагностики та прогнозування небезпечних та антропогенних явищ у Північній Європі (Санкт-Петербург – Гельсінкі – Хьютіала – Валаам – Санкт-Петербург)

9-13.09.2013    13-та щорічна нарада Європейського метеорологічного товариства (EMS) – спеціальна зустріч SM5 «Круглий стіл для підведення підсумків основних досягнень проекту TEMPUS QUALIMET» (організатори: С. Зілітінкевич та А. Петросян); Презентації Л. Карліна та ін., Богуш та ін. (Сесія CE4) та Башмакової та ін. (Сесія ASI8)

http://www.ems2013.net/

9-11.09.2013    Щорічна міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів та аспірантів «Регіональні екологічні проблеми: науково-методичні та практичні аспекти їх вирішення» в ОДЕКУ

www.renv.osenu.org.ua

14

30.09.2013    Моніторинг українських партнерів в Чорноморському філіалі МДУ (м. Севастополь, Україна)

1-5.10.2013    Фінальна зустріч за проектом в Україні (м. Севастополь, Україна)

  15

 

Матеріали проекту

 

Guidelines for Trainers in Meteorological, Hydrological and Climate Services (WMO-№1114)

Настанова

щодо застосування стандартів освіти та підготовки кадрів у галузі метеорології та гідрології. Том I. – Метеорологія.ВМО-№ 1083.Видання 2012р.

 

Інформаційні бюлетені

Перший інформаційний бюлетень проекту Qualimet

Другий інформаційний бюлетень проекту Qualimet

Третій інформаційний бюлетень проекту Qualimet

Четвертий інформаційний бюлетень проекту Qualimet

П’ятий інформаційний бюлетень проекту Qualimet

Шостий інформаційний бюлетень проекту Qualimet

 

Підсумки роботи консорціуму

Анкета працівників гідрометеорологічного профілю за універсальними і професійними компетенціями

Проект галузевої кваліфікаційної рамки в метеорології

(на основі рівнів кваліфікації, затверджених Наказом Міністерства праці та соціального захисту Російської Федерації від 12 квітня 2013 N 148н м. Москва)

Методичні вказівки з оцінки професійних кваліфікацій

 

Результати для України

Проект галузевої рамки кваліфікацій, розроблений ОДЕКУ

Порівняння нормативних вимог

до різних кваліфікаційних рівнів бакалаврів, спеціалістів і магістрів України та Росії

Положення

про Центр передового досвіду зі спеціалізацією в галузі агрометеорології та охорони довкілля ОДЕКУ

Порівняння Європейської рамки кваліфікацій для навчання протягом життя з українською системою освіти

Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341 “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”

 

Матерiали монiторингу 30.09.2013 р., проведеного на базi фiлiалу МГУ iм. М.В. Ломоносова, м. Севастополь:

Erasmus + Updates

Моніторинг проектів Темпус

Розробка структури кваліфікаційних вимог у метеорології (Qualimet)

(Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського)

Разработка структуры квалификационных требований в метеорологии (Qualimet)

(А.В. Білоцерковський, Тверський державний університет; Е.В. Подгайський, Російський державний гідрометеорологічний університет)

Участь Одеського державного екологічного університету в проекті
159352-TEMPUS-FI-TEMPUS-JPHES
‘Development of Qualification Framework in Meteorology’
 (файл pptx на GoogleDisk)

OSENU students training at RSHU under QualiMet project for the period 29.09.12–15.10.12

Training courses of the OSENU lecturers at UoC and RSHU

 

Популяризація проекту

Дисемінація результатів проекту 159352-TEMPUS-FI-TEMPUS-JPHES на міжнародних виставках:

 

‘Освіта та кар’єра’, Київ:

СРІБНА МЕДАЛЬ в номінації “Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки”

 • 18-20 листопада 2010

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ в номінації “Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки”

 • 7-9 квітня 2011

ГРАН-ПРІ в номінації “Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки”

 • 17-19 листопада 2011
 •  29-31 березня 2012
 •  15-17 листопада 2012
 •  11-13 квітня 2013

 

‘Сучасні заклади освіти – 2013’, Київ:

 • 28 лютого – 02 березня 2013

Диплом в номінації “Вагомий внесок у розвиток національної освіти”
Диплом в номінації “Якість наукових публікацій”

16

         

Гідрометеорологічний інститут ОДЕКУ. Інформаційний буклет (ua).

17

Центр передового досвіду ОДЕКУ. Інформаційний буклет (ua).

18

Гідрометеорологічний інститут ОДЕКУ. Інформаційний буклет (ru).

Центр передового досвіду ОДЕКУ. Інформаційний буклет (ru).

 

Участь в конференціях

Представлення результатів проекту 159352-TEMPUS-FI-TEMPUS-JPHES на конференціях, симпозіумах та конгресах

 

International Conference “50 Years of Education and Awareness Raising for Shaping the Future of the Oceans and Coasts», St. Petersburg, Russia, 27-30 April 2010

Stepanenko S.N. ‘The experience of implementation of a phased training hydrometeorologists in Ukraine in the context of the WMO requirements for training’

 

VI Mezínarodní vedecko-praktická konference “Efektivní nastroje moderních ved- 2010”, Prague, Czech Republic, April 27 – May 5, 2010

Nedostrelova L.V. ‘The frequency of blocking situations’

 

International Conference ‘Enviromis-2010’, Siberian Federal University, Tomsk, Russia, 5-11 July 2010

Kazakov A.L. ‘Approbation of a numerical model of the atmospheric boundary layer on the basis of the WANGARA data’

 

VII International Scientific Conference ‘Sustainable development of mountain areas in the context of global change’, Vladikavkaz, Russia, 14-16 September 2010

Borisova S.V., Katerusha G.P. ‘Some aspects of climate change and bio-climatic indicators in the Ukrainian Carpathians‘

 

International Conference ‘Global and Regional Climate Changes’, Kiev, Ukraine, 16-19 November 2010

Topics of the conference: Monitoring of climate change and extreme weather phenomena. Monitoring systems. Simulation and prognostication of climate change. Climate reconstruction. Impact of climate change on ecosystems. Voloshina E.V., Stepanenko S.N., Shkolnyi E.P., Serga E.N., Latysh L.G., Zubkovich S.O., Ivus G.P.

 

ESF-MedCLIVAR Workshop on ‘Hydrological, socioeconomic and ecological impacts of the North Atlantic Oscillation in the Mediterranean region’, Zaragoza, Spain, 2010

Khokhlov V.N., ‘Role of North Atlantic Oscillation in spatial initiation of European summer heat waves: wavelet approach’

 

Storm Surges Congress, Hamburg, Germany, 2010

Khokhlov, V.N. ‘Weather patterns associated with storm surges at Mariupol, Ukraine’

 

2nd ADOM Workshop: Low Latitude Atmospheric Circulation Changes during the last Climate Cycle. Tunisia , 21-24 January 2011

Serga E.N., Glushkov A.V., Sukharev D.E., Dudinov A.A., Solyanikova E.P. ‘Fractal Features of the Large-scaled Low Frequency Atmospheric Processes and Structures’.

 

VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ‘Europejska nauka XXI powieką -2011’, Przemysl, Poland, 7 – 15 May 2011

Nedostrelova L.V. ‘Energy supplies of the blocking anticyclones’

 

VII International Scientific and Practical Conference ‘Dinamikata on svremennata Science 2011’, Sofia, Bulgaria, 17 – 25 July 2011

Nedostrelova L. V. ‘Integral energy flows blocking situation’

 

International Conference “European Conference on Applications of Meteorology / European Meteorological Society Annual Meeting. Berlin, Germany, 12-16 September 2011

Khomenko, I.A. ‘Aircraft icing conditions at the ground and aloft at the Kiev vicinity’, ‘Meteorological conditions of ice and snow accretion in the southern and central regions of Ukraine’

 

Foreign conference in commemoration of Academician L.S. Berg, Berg’s Educational Foundation. Bendery, Moldova, October 2011

Prof. Polovyi A.M.

 

International Conference on Dynamical Systems. – Theory and Applications, Lodz, Poland, 5-8 December, 2011

Serga E.N., Glushkov A.V., Khetselius O.Yu, Bunyakova Yu.A., Solyanikova E.P. ‘Non-linear prediction method in short-range forecast of atmospheric pollutants: low-dimensional chaos

 

International scientific seminar ‘Problems and achievements of long-term weather forecasting’. Kiev, Ukraine, 2011

Ivus G.P., Semenova I.G. ‘The use of the thermal front parameter to identify the baroclinic zones in the current climate and circulation processes’

 

NEAR Workshop on the Impact of Climate Change on Water Resources. Mangalia, Romania,  2011

 Khokhlov, V.M., Berlinskyi N.A., Korinevskaia V.Yu. ‘Regional features of temperature and moisture conditions in Ukraine under climate change’

 

16th International Road Weather Conference, Helsinki, Finland, 23–25 May 2012

 Nedostrelova L.V., Khomenko, I.A. ‘Features of snow cover distribution in the southern Ukraine’

 

12th EMS Annual Meeting & 9th European Conference on Applied Climatology, Lodz, Poland, 10–14 September 2012

Khomenko, I.A. ‘Ice and snow accretion over the Ukraine’, ‘Climatology of freezing precipitation over the Ukraine and Moldovа’

Mahura A., Nuterman R., Mazeikis A., Gonzalez-Aparicio I., Ivanov S., and Palamarchuk J. ‘Small-Scale Research Project: Enviro-HIRLAM Application for Studies of Urban and Aerosol Impacts on Metropolitan Areas’

 

 

Результати проекту

 

Рівень підготовки

 

 • Аспірантура

 

Підручники та навчальні посібники

Математичне моделювання в гідрометеорології для аспірантів 2-го року навчання

Робочі програми

Математичне моделювання в гідрометеорології для аспірантів 2-го року навчання

Робоча програма з навчальної дисципліни “Моделювання процесів та явищ в різних середовищах” для аспірантів зі спеціальностей “Екологія” та “Науки про Землю”

Робоча програма з навчальної дисципліни “Спеціальні розділи метеорології” для аспірантів зі спеціальності “Науки про Землю”

 

 

 • Магістратура

 

Кліматологія

 

ОКХ та ОПП:

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра зі спеціальності „Кліматологія”

Освітньо-професійна програма підготовки магістра зі спеціальності „Кліматологія”

 

Навчальний план

Робочий навчальний план зі спеціальності „Кліматологія” (8.04015107).

Робочі програми:

Робоча програма вибіркової дисципліни „Динаміка та моделювання клімату” для магістрів зі спеціальності „Метеорологія”

Робоча програма вибіркової дисципліни „Клімат України” для магістрів зі спеціальності „Кліматологія”

Робоча програма вибіркової дисципліни „Методи аналізу випадкових метеорологічних процесів” для магістрів зі спеціальності „Метеорологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Аспекти екологічної кліматології” для магістрів зі спеціальності “Науки про Землю”

Підручники та навчальні посібники:

Динаміка та моделювання клімату

Клімат України та прикладні аспекти його використання

Монографія „Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України”

 

Метеорологія

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра зі спеціальності „Метеорологія”

Метеорологічні прогнози

Робочий навчальний план зі спеціальності „Метеорологія”, спеціалізація „Метеорологічні прогнози”

Підручники та навчальні посібники:

Монографія „Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України”

Практикум гідродинамічних методів прогнозу погоди

Спеціалізовані прогнози погоди

 

Прикладна метеорологія

Робочий навчальний план зі спеціальності „Метеорологія”, спеціалізація „Прикладна метеорологія”.

Робочі програми:

Робоча програма вибіркової дисципліни „Клімат України” для магістрів зі спеціальності „Метеорологія”

Робоча програма вибіркової дисципліни „Методи аналізу випадкових метеорологічних процесів” для магістрів зі спеціальності „Метеорологія”

Робоча програма вибіркової дисципліни „Фізика граничного шару атмосфери” для магістрів зі спеціальності „Метеорологія”

 

Підручники та навчальні посібники

Клімат України та прикладні аспекти його використання

Монографія „Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України”

 

Агрометеорологія

Агрометеорологія

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра зі спеціальності „Агрометеорологія”

Підручники та навчальні посібники:

Оцiнка впливу клiматичних змiн

Агроекологія

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

Робочі програми:

Робоча програма з нормативної дисципліни „Біологічні основи формування кількості та якості врожаю” для магістрів зі спеціальностей „Екологія” та „Метеорологія”

Робоча програма з нормативної дисципліни „Довгострокові агрометеорологічні прогнози” для магістрів зі спеціальності „Екологія”

Робоча програма звибіркової дисципліни „Оцінка впливу екстремальних явищ на продуктивність сільськогосподарських культур” для магістрів зі спеціальності „Агрометеорологія”

 • Бакалавріат

 

Гідрометеорологія

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робочі програми:

Робоча програма навчальної дисципліни “Геофізична гідродинаміка” для бакалаврів з напряму підготовки “Гідрометеорологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Метеорологія та кліматологія” для бакалаврів зі спеціальності “Екологія”

Робоча програма навчальної дисципліни “Динамічна метеорологія” для бакалаврів зі спеціальності “Науки про Землю”

 

Пакет ГМ 2

Навчальний план:

Робочий навчальний план з напряму підготовки „Гідрометеорологія” (6.040105).

Робочий навчальний план з напряму підготовки „Гідрометеорологія” (6.040105).

Робочий навчальний план з напряму підготовки „Гідрометеорологія” (6.040105), пакет ГМ-2

Робочий навчальний план з напряму підготовки „Гідрометеорологія” (6.040105), пакет ГМ-2

Робочі програми

Робоча програма вибіркової дисципліни „Гідродинамічні методи прогнозу погоди” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма вибіркової дисципліни „Інженерна кліматологія” для бакалаврів з напряму підготовки „„Гідрометеорологія”

Робоча програма вибіркової дисципліни „Основи теорії клімату” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з вибіркової дисципліни „Синоптична метеорологія” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з вибіркової дисципліни „Синоптична метеорологія” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з вибіркової дисципліни „Синоптична метеорологія” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з вибіркової дисципліни „Синоптична метеорологія” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з нормативної дисципліни „Геофізична гідродинаміка” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з вибіркової дисципліни „Динамічна метеорологія” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з нормативної дисципліни „Кліматологія” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з нормативної дисципліни „Багатовимірний статистичний аналіз” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з нормативної дисципліни „Фізика атмосфери” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з нормативної дисципліни „Економіка гідрометеорологічного забезпечення” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

 

Підручники та навчальні посібники:

Основи агрометеорології

Практикум гідродинамічних методів прогнозу погоди

Фізичні основи впливу на атмосферні процеси

Фізичні процеси в верхній атмосфері землі

Озон в атмосфері

 

Конспекти лекцій:

Астрономія

Кліматологія

Синоптична метеорологія

Навчальний план:

Робочий навчальний план з напряму підготовки „Гідрометеорологія” (6.040105).

Робочі програми:

Робоча програма нормативної дисципліни „Астрономія” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма вибіркової дисципліни „Гідродинамічні методи прогнозу погоди” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма вибіркової дисципліни „Інженерна кліматологія” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма вибіркової дисципліни „Основи теорії клімату” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з вибіркової дисципліни „Синоптична метеорологія” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з вибіркової дисципліни „Синоптична метеорологія” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з вибіркової дисципліни „Синоптична метеорологія” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з вибіркової дисципліни „Синоптична метеорологія” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з нормативної дисципліни „Геофізична гідродинаміка” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з вибіркової дисципліни „Динамічна метеорологія” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з нормативної дисципліни „Кліматологія” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з нормативної дисципліни „Багатовимірний статистичний аналіз” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з нормативної дисципліни „Фізика атмосфери” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

Робоча програма з нормативної дисципліни „Економіка гідрометеорологічного забезпечення” для бакалаврів з напряму підготовки „Гідрометеорологія”

 

Підручники та навчальні посібники:

Основи агрометеорології

Практикум гідродинамічних методів прогнозу погоди

Фізичні основи впливу на атмосферні процеси

Фізичні процеси в верхній атмосфері землі

Озон в атмосфері

 

Конспекти лекцій:

Астрономія

Кліматологія

Синоптична метеорологія

 

Центр передового досвіду:

Навчальна програма курсів для фахівців з питань спостережень за забрудненням атмосферного повітря

Навчальна програма курсів для начальників метеостанцій

Програма курсів для синоптиків АМСЦ з метеозабезпечення авіації

Навчальна програма курсів для техніків-метеорологів АМСЦ Держгідрометслужби України

Навчальна програма курсів із метеозабезпечення авіації

Програма курсів за фахом “Агрометеорологічні спостереження”

Навчальна програма курсів за темою „Коротко- і довгострокові прогнози погоди”

 

Контактні особи від України

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Микола Васильович Багров, ректор
Тел. +38 0652 638939
е-mail: rector@crimea.edu
Одеський державний екологічний університет
Степаненко Сергій Миколайович, ректор
Тел. +38 0482 326 735
е-mail: rector@odeku.edu.ua

Web-site проекту: http://www.qualimet.osenu.org.ua/

 

 

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!